Aktualno

24.10.2021

Mesec požarne varnosti v Domajincih in Topolovcih

PGD Skakovci so sodelovali na vaji ob mesecu požarne varnosti katero je bila v Domajincih in Topolovcih. Sodelovala so vsa društva iz GZ Cankova

23.10.2021

Požar v Skakovcih

Dne 23.10.2021 smo imeli v Skakovcih požar na stanovanjskem objektu pri družini Fašalek. Pogorelo je ostrešje stanovanjske hiše. Sodelovali so ...

O nas


Naše gasilsko društvo danes sestavlja ekipa gasilcev, ki se tudi udeležuje vseh tekmovanj in sodeluje na raznih prireditvah. Poleg tega veliko število članov gasilskega društva ne deluje v redni sestavi, a v primeru nesreč oz. ob večjih prireditvah vedno priskočijo na pomoč. V prejšnjih letih se je naše društvo ponašalo z več ekipami gasilk in gasilcev, ki pa zaradi objektivnih razlogov ne delujejo več. Predvsem mladi se šolajo po raznih krajih in zato je delovanje teh ekip onemogočeno. V vseh teh letih smo v PGD Skakovci opravili veliko dela. Čeprav je bilo včasih težko, pa smo s skupnimi močmi in z veliko volje nekako vedno uspeli. Pri tem gre zahvala tako gasilcem, kakor tudi vsem vaščanom. V prihodnosti pa si želimo, da bi se naše vrste še naprej izpopolnjevale z mladimi močmi, kajti gasilsko društvo je prav gotovo organizacija, ki na prvo mesto postavlja skrb za človeka in njegovo življenje. Je organizacija, v kateri se združujejo ljudje, ki želijo pomagati sočloveku, kjer se ne postavljajo meje in kjer se odpravljajo ovire.

Vas lahko prizadenejo naslednji naravni in elementarni pojavi in nesreče za katere smo pristojni mi gasilci:

Poplave:

Nevarnost poplav obstaja zaradi vodotokov Kučnice in Ledave ob dolgotrajnem deževju.

Nevarne snovi:

Področje vasi kjer poteka večji promet, je ravninsko, s podtalnico in lokalnimi zajetji locirana vzdolž pomembnih distribucijskih poti naftnih derivatov in ostalih nevarnih snovi. Eventuelno razlitje bi lahko ogrozilo podtalnico, požar ali eksplozija v vasi kar bi povzročila veliko materialno škodo in žrtve, izven vasi pa materialno škodo na kmetijskih površinah.

Suša:

Osnovni razlog za pojavljanje suše je relativno pomanjkanje padavin, kar je predvsem posledica njihove neenakomerne razporeditve prek leta in velikih nihanj letnih množin padavin. Na sušo pa vplivajo tudi drugi klimatski dejavniki:
temperatura, veter in pokrajinske značilnosti .

Požari:

Nevarnost požarov je posebno velika zaradi večletne suše kakor tudi zaradi vskladiščenja in uporabe lahko vnetljivih tekočin tako v industriji, obrti kot tudi po posameznih gospodinjstvih.
Nevarnost spomladanskih ter letnih požarov je možna predvsem zaradi spomladanskega kurjenja na njivah ali obronkih gozdov z namenom čiščenja, kar velikokrat prerase v upostošenje. V vasi, v ravninskem delu je velika nevarnost požarov večjega obsega, ki se naglo širi po vasi zaradi male bližine zgradb ter lahko gorljivih materialov. Do teh požarov prihaja zaradi neprevidne uporabe ognja, dotrajane elektroinstalacije, nepravilnega vskladiščenja lahko vnetljivih tekočin, neupoštevanja preventivnih požarnovarnostnih ukrepov, strele ali kombinacije prej navedenih vzrokov.
Podobna je situacija v podjetjih in pri obrtnikih.

Neurje:

V zadnjih letih so bila prisotna večja neurja, tako da lahko ta pojav ne moremo izključiti, nikoli pa ni povzročal velikih nevarnosti za človeška življenja ampak na premoženju, poljščinah, gozdovih in infrastrukturi.

Cestne nesreče:

Naraščanje cestnega prometa, posebno tovornega tranzita, je v pomurski regiji po osamosvojitvi čedalje večje, cestna infrastruktura pa še ni ustrezno urejena, da bi to obremenitev zmogla.

Sneg in pozeba:

Nevarnost snežnih zametov ter visokega snega je v zadnjih letih manj prisotna, ni pa izključena.
Pozeba kot škodljiv pojav predvsem za sadjarje in se pojavlja spomladi in jeseni in uničujoče vpliva na letni pridelek.
Možnosti preprečitve pozebe zaenkrat ne poznamo, ampak je možna le naknadna sanacija z ustreznimi metodami škropljenja.

Vojna:

V primeru agresije na našo državo in glede na lego občine (bližina državne meje), ni pričakovati nekih večjih sovražnih aktivnosti, vsaj ne v prvi fazi izvajanja vojaških operacij.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijava na poštni seznam.
Ime in priimek:

E-pošta:
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se